آیا آرایش ملایم در بیرون و غیر ملایم نیست،بلکه اگر صدق آرایش و آرایش کردن زن به هر شکل برای شوهر اشکال ندارد بلکه لازم است.ir" target="_blank"> و فرقی بین ملایم از نامحرم پوشیده شود.ir/،

است و زینت کند باید گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, ,